Bucerias, Puerto Vallarta, MexicoBuhl Mansion & Spa, Sharon, PACabo San Lucas, MexicoLafayette Cemetery No. 1, New Orleans, LALexington, KYNew Orleans, LASedona, AZ